Uważność – Dhammapada

Uważność – Dhammapada

Dhammapada/ dosłownie: fragmenty Dhammy/ – zbiór sentencji opisujących odwieczne prawo natury i ścieżkę do wyzwolenia opisaną przez Buddę. Inspirujące, często zaskakujące w odniesieniu do obecnie królujących wartości. A jednak wciąż głęboko aktualne i skłaniające do refleksji.

Uważność.
21. Uważność jest ścieżką ku Bezśmiertelności*, nieuwaga jest ścieżką ku śmierci. Uważni nie umierają, nieuważni są już martwi.
22. Jasno rozumiejąc wspaniałość bycia człowiekiem uważnym, ludzie mądrzy tryumfują dzięki uważności i doznają radości ścieżki Szlachetnych*.
23. Mędrcy zawsze medytujący i wytrwali, doznają Nibbany*, niezrównanej wolności od więzów.
24. Stale wzrasta sława tego, kto w swym postępowaniu jest pełen energii, przytomności i czystości, kto jest spostrzegawczy i samoopanowany, prawy i uważny.
25. Niech poprzez wysiłek i uważność, dyscyplinę i samoopanowanie mędrzec tworzy dla siebie wyspę, której nie pochłonie żaden potop.
26. Głupcy i ignoranci lubują się beztroską, lecz dla ludzi mądrych największym ich skarbem jest uważność.
27. Nie przyzwalaj na nieuważność, nie lubuj się w rozkoszach zmysłowych. Jedynie baczni i medytujący osiągają wielkie szczęście.
28. Tak jak ktoś na wysokim szczycie góry ogarnia wszystko, co poniżej, tak też mądry człowiek, który przez baczność odrzuca nieuwagę i wspina się na wysoką wieżę mądrości, wolny od smutku ogarnia tłumy przepełnione smutkiem i głupotą.
29. Uważny wśród nieuważnych, w pełni przebudzony pośród śpiących, mędrzec postępuje naprzód niczym rączy rumak, co pozostawia za sobą marne wierzchowce.
30. Przez swoją czujność Indra* pozostał zwierzchnikiem bogów. Uważność zawsze jest godna pochwały, a nieuważność – zawsze pogardy.
31. Mnich, który rozkoszuje się uważnością, a lęka nieuważności, postępuje naprzód niczym ogień przepalający wszelkie więzy, zarówno drobne, jak i wielkie.
32. Mnich, który rozkoszuje się uważnością, a lęka nieuważności, nigdy nie upadnie. Jest blisko NibbanyNibbana – stan poza życiem i śmiercią, pełne wyzwolenia z koła stawania się.
Bezśmiertelność – (amata) Nibbana zwana tak, gdyż ci, co ją osiągają, stają się wolni od cyklu powtarzających się narodzin i śmierci.
Szlachetni (arija) – ci, którzy osiągnęli jeden z czterech stopni ponadzwyczajnych osiągnięć nieodwracalnie prowadzących do Nibbany.