Kursy Nauczycielskie IIYI

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć praktyczne umiejętności i rzetelną wiedzę na temat różnych ścieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz końcowy certyfikat uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela jogi w Polsce i zagranicą. Wykładowcami na naszym kursie są najwybitniejsi praktycy jogi oraz uznani eksperci w dziedzinie profilaktyki zdrowia z Polski i z zagranicy. 

Dlaczego joga integralna?

Istnieje wiele odmian i tradycji ćwiczeń hatha jogi. Każda z nich ma swoje cechy charakterystyczne pozwalające ją z powodzeniem stosować w określonych sytuacjach.
Na kursie nauczycielskim Jogi Integralnej poznasz różne systemy jogi i nauczysz się jak praktycznie korzystać z nich w pracy instruktora. Joga Integralna to sztuka łączenia różnych sposobów pracy z ciałem i umysłem w zależności od potrzeb i uwarunkowań ucznia. Dla jednej osoby intensywne ćwiczenia dynamiczne będą znakomite, dla innej mogą być poważnym problemem. To dotyczy każdej jogicznej techniki. W czasie kursu najwybitniejsi fachowcy z danej dziedziny jogi nauczą Cię jak integrować wiedzę określonej tradycji w nauczycielskiej praktyce.
Joga to nie tylko asany i ćwiczenia oddechowe. Joga to holistyczny system pracy nad sobą integrujący różne aspekty naszego życia. Podstawą jakiejkolwiek duchowej praktyki, punktem startowym jest zdrowie. Zdrowie postrzegane jako harmonia ciała i umysłu. Bardzo często to właśnie brak zdrowia skłania nas do poszukiwań.
Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, Aż się zepsujesz.
Jan Kochanowski
Nauczyciel jogi powinien mieć zatem podstawową wiedzę jak wspomóc ucznia z określonymi problemami zdrowotnymi i jakiego specjalistę polecić. Bardzo często sama praktyka asan i ćwiczeń nie wystarczy. Potrzebne jest zrozumienie przyczyn dolegliwości i wsparcie specjalisty.
Dlatego w czasie kursu nauczycielskiego poznasz podstawy najstarszych, tradycyjnych, holistycznych systemów medycznych: Ajurwedy i Medycyny Chińskiej, a także najnowocześniejsze podejście do zdrowia – Psychobiologię. Uczestnik kursu zyska też podstawową wiedzę z anatomii i biomechaniki w zakresie praktycznego zastosowania w pracy nauczyciela jogi. To wszystko pod okiem najlepszych ekspertów z Polski. Aby zgłosić się na kurs nauczycielski wyślij Formularz Zgłoszeniowy.

Nauczyciele 

KURS 1-ROCZNY

Przeznaczony jest dla osób o dojrzałej i zaawansowanej praktyce własnej, co zostanie zweryfikowane podczas egzaminu kompetencyjnego. Kurs obejmuje 300 godzin teorii i praktyki. 250 godzin praktyki obejmuje zajęcia z: nauczania oraz zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny jogi.
50 godzin teorii obejmuje zajęcia z: anatomii, biomechaniki, biopsychologii, ajurwedy, medycyny chińskiej, pierwszej pomocy i zagadnień formalno-prawnych związanych z zawodem nauczyciela jogi i prowadzeniem szkoły jogi.

 

Kurs składa się z 3 części:
1. EGZAMIN KOMPETENCYJNY
2. ZJAZDY WEEKENDOWE X 9
3. ZGRUPOWANIA X 2

 

EGZAMIN KOMPETENCYJNY
W dniu 12 czerwca 2021 r. odbędzie się w szkole Joga Żoliborz w Warszawie 5 godzinny egzamin kompetencyjny – warsztat jogi przeznaczony dla osób chcących wziąć udział w kursie nauczycielskim. Warsztat ma na celu sprawdzenie umiejętności przyszłych uczestników kursu i przydzielenie do właściwej grupy na kurs 1 roczny lub 2 letni w zależności od poziomu zaawansowania. Każdy kto chce wziąć udział w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej zobowiązany jest uczestniczyć w egzaminie kompetencyjnym. Egzamin będzie się składał wyłącznie z ćwiczeń praktycznych sprawdzających poziom praktyki własnej przyszłych adeptów. Nie będzie żadnych sprawdzianów teoretycznych. 4 godziny praktyki i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.
Jesteś zainteresowana/y kursem:

KLIKNIJ TUTAJ

Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:

LISTA ASAN (pdf do pobrania)

Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

KURS DWULETNI

Przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga dopracowania, a co zostało zweryfikowane podczas egzaminu kompetencyjnego. Kurs obejmuje 600 godzin teorii i praktyki. 550 godzin praktyki obejmuje zajęcia z: metodyki nauczania oraz zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny jogi.
50 godzin teorii obejmuje zajęcia z: anatomii, biomechaniki, biopsychologii, ajurwedy, medycyny chińskiej, pierwszej pomocy i zagadnień formalno-prawnych związanych z zawodem nauczyciela jogi i prowadzeniem szkoły jogi.

 

Kurs składa się z 3 części:
1. EGZAMIN KOMPETENCYJNY
2. ZJAZDY WEEKENDOWE X 18
3. ZGRUPOWANIA X 4

 

EGZAMIN KOMPETENCYJNY
W dniu 12 czerwca 2021 r. odbędzie się w szkole Joga Żoliborz w Warszawie 5 godzinny egzamin kompetencyjny – warsztat jogi przeznaczony dla osób chcących wziąć udział w kursie nauczycielskim. Warsztat ma na celu sprawdzenie umiejętności przyszłych uczestników kursu i przydzielenie do właściwej grupy na kurs 1 roczny lub 2 letni w zależności od poziomu zaawansowania. Każdy kto chce wziąć udział w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej zobowiązany jest uczestniczyć w egzaminie kompetencyjnym. Egzamin będzie się składał wyłącznie z ćwiczeń praktycznych sprawdzających poziom praktyki własnej przyszłych adeptów. Nie będzie żadnych sprawdzianów teoretycznych. 4 godziny praktyki i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.
Jesteś zainteresowana/y kursem:

KLIKNIJ TUTAJ

Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:

LISTA ASAN (pdf do pobrania)

Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

Mandalas
Mandalas

Program kursu 1-rocznego

Program kursu 2-letniego

ZGRUPOWANIA

W czasie trwania kursu 1- rocznego odbędą się dwa 7-dniowe wyjazdy, podczas których będą odbywać się zajęcia praktyczne i teoretyczne.

W czasie zgrupowania codziennie jest 8-12 h zajęć teorii i praktyki.
Cena kursu zawiera koszt wyjazdów: zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, nie zawiera dojazdu.

ZJAZDY WEEKENDOWE
W czasie trwania kursu 1 rocznego odbędzie się 9 zjazdów weekendowych.

Zajęcia podczas zjazdów weekendowych odbywają się w szkole Joga Żoliborz ul. Rydygiera 19 w Warszawie w sobotę i niedzielę godz: 7.00- 18.00, z przerwą na posiłek, który jest wliczony w cenę kursu.
PROGRAM
Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej 1 roczny
( 300 h zajęć) zawiera:

250 godzin zajęć praktycznych w tym:
-100 h metodyki nauczania ćwiczenia praktyczne
-150 h zajęć specjalistycznych ( różne rodzaje jogi, ćwiczenia oddechowe, aerial joga)

50 godzin zajęć teoretycznych w tym:
– 12 h zajęć anatomii i biomechaniki
– 4 h zajęć z psychobiologii
– 6 h zajęć z ajurwedy
– 8 h zajęć z medycyny chińskiej
– 6 h zajęć z pierwszej pomocy
– 2 h zajeć z jogi dla dzieci
– 6 h zajęć z filozofii jogi
– 6 h zajęć z metodyki nauczania
Podczas kursu zaplanowane są także systematyczne zaliczenia:
– znajomości rekomendowanego zestawu lektur,
– zaliczenia testów on-line sprawdzających wiedzę teoretyczną
– ocenę, uwagi i korektę praktyki własnej na podstawie przesłanych materiałów video (krótkich filmików z zadanymi pozycjami jogi)

ZGRUPOWANIA

W czasie trwania kursu 2-letniego odbędą się cztery 7– dniowe wyjazdy, podczas których będą odbywać się zajęcia praktyczne i teoretyczne.

W czasie zgrupowania codziennie jest 8-12 h zajęć teorii i praktyki.
Cena kursu zawiera koszt wyjazdów: zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, nie zawiera dojazdu.

ZJAZDY WEEKENDOWE
W czasie trwania kursu 2 letniego odbędzie się 18 zjazdów weekendowych.

Zajęcia podczas zjazdów weekendowych odbywają się w szkole Joga Żoliborz ul. Rydygiera 19 w Warszawie w sobotę i niedzielę godz: 7.00- 18.00, z przerwą na posiłek, który jest wliczony w cenę kursu.
PROGRAM
Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej 2-letni
( 600 h zajęć) zawiera:

550 godzin zajęć praktycznych w tym:
– 250 h metodyki nauczania ćwiczenia praktyczne
– 300 h zajęć specjalistycznych ( różne rodzaje jogi, ćwiczenia oddechowe, aerial joga)

50 godzin zajęć teoretycznych w tym:
– 12 h zajęć anatomii i biomechaniki
– 4 h zajęć z psychobiologii
– 6 h zajęć z ajurwedy
– 8 h zajęć z medycyny chińskiej
– 6 h zajęć z pierwszej pomocy
– 2 h zajeć z jogi dla dzieci
– 6 h zajęć z filozofii jogi
– 6 h zajęć z metodyki nauczania
Podczas kursu zaplanowane są także systematyczne zaliczenia:
– znajomości rekomendowanego zestawu lektur,
– zaliczenia testów on-line sprawdzających wiedzę teoretyczną
– ocenę, uwagi i korektę praktyki własnej na podstawie przesłanych materiałów video (krótkich filmików z zadanymi pozycjami jogi)

Mandalas
Mandalas

Cennik kursu 1-rocznego

Cennik kursu 2-letniego

CENA ZAWIERA:
– 300 H TEORII I PRAKTYKI
– POBYT, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, ZAJĘCIA PODCZAS 2 WYJAZDÓW 7 DNIOWYCH
(7 NOCLEGÓW)
– WYŻYWIENIE, 18 OBIADÓW WEGAŃSKICH PODCZAS
 ZJAZDÓW WEEKENDOWYCH
– WYSTAWIENIE MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU
INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE (IIYI)
CENA ZAWIERA:
– 600 H TEORII I PRAKTYKI
– POBYT, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, ZAJĘCIA PODCZAS 4 WYJAZDÓW 7 DNIOWYCH
(7 NOCLEGÓW)
– WYŻYWIENIE, 36 OBIADÓW WEGAŃSKICH PODCZAS
 ZJAZDÓW WEEKENDOWYCH
– WYSTAWIENIE MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU
INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE (IIYI)

Wpłata jednorazowa – 11 900 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, 10400 zł płatne wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego

Wpłata w II ratach – 13 500 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 7500 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 4500 zł płatna do 26.11.2021 r.

Wpłata w III ratach – 14 500 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 7000 zł płatna wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 4000 zł płatna do 26.11.2021 r. , III rata 2000 zł płatna do 25.02.2022 r.

Zadatki podlegają zwrotowi w przypadku nie zdania egzaminu.

Wpłata jednorazowa – 19 000 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, 17 500 zł płatne wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego

Wpłata w II ratach – 21 000 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 9000 zł płatna w ciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 10500 zł

Wpłata w III ratach – 22 000 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 9000 zł płatna wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 6500 zł, III rata 5000 zł

Wpłata w IV ratach – 23 000 zł

zadatek wpisowy 1500 zł w ciągu 48h od zgłoszenia, I rata 9000 zł płatna wciągu 3 dni od egzaminu kompetencyjnego, II rata 5000 zł, III rata 5000 zł, IV rata 2500 zł

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Firma Joga-joga.pl jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania z lokalnych Urzędów Pracy i pokrycia kosztów kursów nauczycielskich jogi prowadzonych w naszej szkole.

STYPENDIUM JOGA-JOGA.PL

Jeśli zastanawiasz się nad uczestnictwem w kursie, ale wahasz się ze względu na trudną sytuację finansową – napisz do nas WNIOSEK O STYPENDIUM. Spośród każdej dziesiątki uczestników kursu na koniec kursu wybierzemy 1 osobę, która wyróżniała się zaangażowaniem, frekwencją i przygotowaniem do zajęć. Otrzyma ona zwrot 50% kosztów kursu.

Przy 10 i więcej do 19 uczestników, którzy ukończą kurs będzie to 1 osoba.

Przy 20 i więcej do 29 uczestnikach którzy ukończą kurs będą to 2 osoby.

Przy 30 uczestnikach, którzy ukończą kurs będą to 3 osoby

Warunkiem wzięcia udziału w programie STYPENDIUM JOGA-JOGA.PL jest wcześniejsze ( przed przystąpieniem do kursu ) wysłanie do nas wniosku o stypendium.

Katarzyna Dwulit
„Sama w to jeszcze nie wierzę – otrzymałam stypendium Joga-Joga.pl i International Integral Yoga Instytute. Jestem szczęśliwa, że zdecydowałam się przyjść na jogę i podążam tą drogą. Jestem ogromnie wdzięczna swoim nauczycielom.”

Anna Jakóbczyk
„To był dla mnie niesamowity rok, z dużą ilością wyzwań i ogromem pozytywnej energii, która napędzała mnie przez wszystkie miesiące trwania kursu. Do tej pory joga była dla mnie jedynie gimnastyką, natomiast zajęcia na Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej otworzyły mi oczy na duchowy aspekt jogi, za co jestem niezwykle wdzięczna. Chciałabym wyrazić również wdzięczność za otrzymane stypendium, które jest dla mnie ogromną niespodzianką. Dziękuje za niezwykle efektywny i cudowny czas.”
Joanna Bednarczyk
„Otrzymane stypendium joga-joga.pl International Integral Yoga Instytute jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Uważam, że wszyscy uczestnicy tak samo na nie zasługiwali- każdy z nas włożył ogrom pracy i walczył o lepsze jutro. Joga to dla mnie styl życia, jest obecna ze mną wszędzie i wierzę że zawsze tak będzie.”

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy kurs będzie zakończony egzaminem ? Jak będzie wyglądało zaliczenie poszczególnych przedmiotów?

W trakcie trwania kursu będą przeprowadzane zajęcia sprawdzające i na bieżąco będą dokonywane zaliczenia kolejnych partii materiału. Podczas sesji wyjazdowych planujemy przeprowadzenie próbnych lekcji pokazowych i sprawdzenie wiedzy z zakresu metodyki nauczania.

2. Czy można nie zdać egzaminu kompetencyjnego ?

Podczas egzaminu kompetencyjnego będą oceniane predyspozycje kandydatów i zostaną zaproponowane konkretne opcje kursu- 1 –roczny dla osób bardziej zaawansowanych i 2 – letni dla osób wymagających dłuższej praktyki. W uzasadnionych przypadkach zaproponujemy także 1- roczne przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego.

3. Co się stanie, gdy z ważnych przyczyn będę musiał/ła opuścić zjazd?

W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy maksimum dwie nieobecności na zjazdach weekendowych, a całość przerobionego w tym czasie materiału uczestnik będzie miał obowiązek zaliczyć na kolejnych sesjach.
W przypadku nieobecności na zgrupowaniu wyjazdowym uczestnik będzie musiał zaliczyć wyjazd podczas kolejnej edycji kursu nauczycielskiego.

4. Czy certyfikat ukończenia Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej wydany przez IIYI ( International Integral Yoga Institute ) uprawnia do uczenia jogi w Polsce i za granicą?

Tak. Certyfikat uprawnia do nauczania jogi w Polsce i krajach Unii Europejskiej ( certyfikat jest dwujęzyczny: polski i angielski )

5. Kto tworzy IIYI ( International Integral Yoga Institute ) ?

Instytut stworzyli dyplomowani nauczyciele jogi wywodzący się z różnych tradycji z wieloletnią praktyką i doświadczeniem, w celu propagowania tego uniwersalnego podejścia do holistycznej w swej istocie ścieżki jogi. Wśród założycieli są przedstawiciele najważniejszych obecnie systemów jogi.

6. Co się stanie jeśli mój poziom praktyki asan będzie odbiegał od poziomu innych uczestników kursu ?

Egzamin kompetencyjny służy określeniu poziomu adeptów, tak aby skierować każdą osobę na adekwatny poziom kursu.
Osoby o zaawansowanej praktyce własnej i rozumieniu podstaw praktyki asan – kurs 1 roczny.
Osoby, których praktyka własna wymaga doszlifowania – kurs 2 letni.
Osoby, których praktyka własna jest niewystarczająca – przygotowanie do kolejnego egzaminu kompetencyjnego za rok.

7. Na czym polega różnica pomiędzy kursem 1 -rocznym a 2 -letnim ?

Kurs 1-roczny jest przeznaczony dla osób o bardzo dobrej praktyce własnej, które znają pozycje jogi i potrafią je samodzielnie i poprawnie wykonywać, oraz rozumieją pracę i energetykę pozycji.
Kurs 2-letni przeznaczony jest dla osób, których praktyka własna wymaga utrwalenia i doszlifowania.
Główna różnica polega na zdecydowanie większej ilości zajęć praktycznych na kursie 2 – letnim. Ilość zajęć teoretycznych pozostaje na obu kursach taka sama.

8. Na czym polega stypendium joga-joga.pl, kto może je otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić ?

Ideą STYPENDIUM JOGA-JOGA jest nagrodzenie najbardziej zaangażowanych uczestników kursu. To dodatkowy bodziec do wytrwałej, solidnej pracy. Szansa na zwrot 50% kosztów może zachęcić do udziału w kursie także osoby o różnej kondycji finansowej.
Każdy uczestnik kursu, który wypełni WNIOSEK O STYPENDIUM uzasadniając swoje potrzeby ma szansę na stypendium.

9. Na czym dokładnie polega perspektywa zatrudnienia w JOGA-JOGA.PL ?

Wyróżniającym się uczestnikom kursu możemy zaproponować rozpoczęcie pracy w zawodzie m.in:
– prowadzenie asysta i zajęć jogi podczas organizowanych od 15 lat wyjazdów z jogą w Polsce i zagranicą.
– prowadzenie zajęć online w internetowej szkole jogi: www.joga-joga.tv
– prowadzenie zajęć w szkole Joga Żoliborz w Warszawie

10. Czym różni się KNJI (Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej) od innych kursów nauczycielskich ?

Zdecydowana większość kursów nauczycielskich jest prowadzona w jakiejś konkretnie określonej tradycji jogi. Np: B.K.S Iyengara, vinyasa, Sivananda etc. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli zrzeszonych wokół IIYI wskazują, że najlepsze efekty dydaktyczne osiąga się stosując rożne metody jogicznej pracy z ciałem, adekwatnie do potrzeb ucznia. Te obserwacje skłoniły nas do przygotowania tego unikalnego programu.

11. Czy opłata wpisowa „wpisowe” jest zwracana jeśli nie przejdę egzaminu kompetencyjnego ?

Tak, oczywiście. Jeśli nie zaliczysz egzaminu kompetencyjnego opłata wpisowa jest w całości zwracana na podany nr konta w ciągu 7 dni od egzaminu kompetencyjnego. W przypadku nieobecności na egzaminie kompetencyjnym opłata nie będzie zwracana.

12. Czy jest jakiś zestaw pozycji jogi niezbędnych do zaliczenia egzaminu kompetencyjnego ?

Osoba przystępująca do egzaminu powinna znać podstawowe pozycje jogi. Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych. Lista pozycji: LISTA ASAN (pdf do pobrania)