JOGINKA Z OPOLSKIEGO

Bardzo miło, profesjonalnie. Szkoda wyjeżdżać.