Basia

Bardzo uczciwie zorganizowany wyjazd.

Czuje się opiekę organizatora.

Kuchnia wyborna.