KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ – VII EDYCJA! Start styczeń 2022!

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ – VII EDYCJA! Start styczeń 2022!

Kurs przeznaczony jest dla osób o dojrzałej i zaawansowanej   praktyce własnej, co zostanie   zweryfikowane  podczas  egzaminu kompetencyjnego.
Kurs obejmuje 300 godzin teorii i praktyki. 250 godzin praktyki  obejmuje zajęcia z:
nauczania oraz zajęcia specjalistyczne,   prowadzone przez   ekspertów z danej dziedziny jogi.
50 godzin teorii obejmuje zajęcia z: anatomii, biomechaniki,  biopsychologii, ajurwedy, medycyny chińskiej, pierwszej  pomocy
i zagadnień formalno-prawnych związanych z zawodem nauczyciela jogi i prowadzeniem szkoły jogi.

Więcej informacji: www.kursnauczycielski.pl


Kurs składa się z 3 części:
1. EGZAMIN KOMPETENCYJNY
2. ZJAZDY WEEKENDOWE X 9
3. ZGRUPOWANIA X 2

 

EGZAMIN KOMPETENCYJNY
W dniu 6 stycznia 2022 r. odbędzie się w szkole  Joga Żoliborz w Warszawie 5 godzinny egzamin  kompetencyjny –  warsztat jogi przeznaczony dla  osób chcących wziąć udział w kursie   nauczycielskim. Warsztat ma na celu sprawdzenie umiejętności   przyszłych uczestników kursu i przydzielenie do właściwej grupy na kurs 1 roczny lub 2 letni w zależności od poziomu zaawansowania. Każdy kto chce wziąć udział w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej zobowiązany jest uczestniczyć w egzaminie kompetencyjnym. Egzamin będzie się składał wyłącznie z ćwiczeń praktycznych sprawdzających poziom praktyki własnej przyszłych adeptów. Nie będzie żadnych sprawdzianów teoretycznych. 4 godziny praktyki i 1 godzina na przygotowanie i odczyt wyników.

 

Jesteś zainteresowana/y kursem:
KLIKNIJ TUTAJ

Poniżej znajduje się lista asan na egzamin kompetencyjny:
LISTA ASAN (pdf do pobrania)

 

Wymagamy znajomości tylko polskich nazw. W przypadku gdy z przyczyn zdrowotnych lub innych nie możecie wykonać jeszcze pełnej pozycji, ocenie podlegać  będzie znajomość wariantów i pozycji zastępczych.

Program kursu 2022

 

ZGRUPOWANIA

W czasie trwania kursu 1- rocznego odbędą się dwa 7-dniowe   wyjazdy, podczas których będą odbywać się zajęcia praktyczne i teoretyczne.

13-20 marca 2022 WYJAZD ZGRUPOWANIE
17-24 października  2022 WYJAZD ZGRUPOWANIE

 

W czasie zgrupowania codziennie jest 8-12 h zajęć teorii i praktyki.
Cena kursu zawiera koszt wyjazdów: zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, nie zawiera dojazdu.

 

ZJAZDY WEEKENDOWE
W czasie trwania kursu 1 rocznego odbędzie się 9 zjazdów weekendowych.

8-9 stycznia 2022, 28-30 stycznia 2022, 12-13 lutego 2022, 5-6 marca 2022 , 2-3 kwietnia 2022, 7-8 maja 2022, 11-12 czerwca 2022, 15-16 października 2022, 26-27 listopada 2022

 

Zajęcia podczas zjazdów weekendowych odbywają się w szkole Joga Żoliborz ul. Rydygiera 19 w Warszawie w sobotę i niedzielę godz: 6.00- 18.00, z przerwą na posiłek, który  jest wliczony w cenę kursu.

 

PROGRAM
Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej 1 roczny
( 300 h zajęć) zawiera:

250 godzin zajęć praktycznych w tym:
-100 h metodyki nauczania ćwiczenia praktyczne-
-150 h zajęć specjalistycznych ( różne rodzaje jogi, ćwiczenia oddechowe, aerial joga)

50 godzin zajęć teoretycznych w tym:
– 12 h zajęć anatomii i biomechaniki
– 4 h zajęć z psychobiologii
– 6 h zajęć z ajurwedy
– 8 h zajęć z medycyny chińskiej
– 6 h zajęć z pierwszej pomocy
– 2 h zajeć z jogi dla dzieci
– 6 h zajęć z filozofii jogi
– 6 h zajęć z metodyki nauczania

Podczas kursu zaplanowane są także systematyczne zaliczenia:
– znajomości rekomendowanego zestawu lektur,
– zaliczenia testów on-line sprawdzających wiedzę teoretyczną
– ocenę, uwagi i korektę praktyki własnej na podstawie przesłanych materiałów video (krótkich filmików z zadanymi pozycjami jogi)

 

Cennik
CENA ZAWIERA:
– 300 H TEORII I PRAKTYKI
– POBYT, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE, ZAJĘCIA PODCZAS 2 WYJAZDÓW 7 DNIOWYCH
(7 NOCLEGÓW)
– WYŻYWIENIE, 18 OBIADÓW WEGAŃSKICH PODCZAS
ZJAZDÓW WEEKENDOWYCH
– WYSTAWIENIE MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU
INTERNATIONAL INTEGRAL YOGA INSTITUTE (IIYI)

Wpłata jednorazowa – 11 900 zł
Wpłata w II ratach – 13 500 zł
Wpłata w III ratach – 14 500 zł
Więcej informacji: www.kursnauczycielski.pl

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
Firma Joga-joga.pl jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania z lokalnych Urzędów Pracy i pokrycia kosztów kursów nauczycielskich jogi prowadzonych w naszej szkole.

 

Jesteś zainteresowana/y kursem:
KLIKNIJ TUTAJ