Anna

Wiktor swoją mocą „zaraża” i to mnie inspiruje do dalszego działania.