Joga dla dzieci

Podczas zajęć jogi dla dzieci wykorzystuje się zabawy ruchowe stymulujące rozwój cech fizycznych, psychicznych i społecznych.