Monika

Bardzo dobre zajęcia jogi, bardzo dobrzy instruktorzy, dobra atmosfera, spokój.