Michał z Berlina

Świetna atmosfera. Bardzo dobrze wytłumaczone pozycje i ich sens, nie tylko na płaszczyźnie fizycznej. Macie w sobie jakiś pozytywny magnetyzm, który sprawia, że chcę wracać na Wasze zajęcia.