Jan

Zajęcia jogi prowadzone na bardzo wysokim poziomie, pozwoliły mi na lepsze zrozumienie własnego ciała.