Grażyna z Łodzi

Czuję się rozruszana, odmłodzona i zadowolona.