Czuję się jak nowo narodzona. Na pewno przyjedziemy za rok!